Fiskalizacija

Lideri u FISKALIZACIJI

Potpuno rješenje fiskalizacije: Aplikativni software, registracija i distribucija fiskalnih sistema, servis i održavanje.

Usluge fiskalizacije

Visoko stručno obrazovani i certificirani serviseri su garancija da će Vaš fiskalni uređaj raditi besprijekorno i u skladu za pravilnicima fiskalnog sistema BiH.

U nekoliko godina aktivnog rada i servisiranja, iza nas stoji bogata referenca kompanija iz čitave Bosne i Hercegovine. Pored usluge servisiranja fiskalnih uređaja i podrške pri radu, vršimo obuku uposlenika, prodaju fiskalnih uređaja, prodaju rezervnih dijelova i potrošnog materijala, što čini kompletnu uslugu u samom procesu fiskalizacije i čini nas idealnim partnerom za uspješno i efikasno poslovanje.


Fiskalizacija Vašeg preduzeća podrazumijeva:

 1. Izrada ponude prema Vašim potrebama – ovisi o tome da li koristite softver i računar, o kojem softveru se radi i koji obim poslovanja očekujete
 2. Izrada predračuna sa svim pratećim troškovima procesa fiskalizacije
 3. Dostavljanje potrebne dokumentacije za fiskalizaciju ( kopije )
  1. rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđen registar
  2. JIB – ID broj
  3. PDV broj
  4. kopija lične karte odgovornog lica
  5. ugovor o zakupu sa naznačenom površinom poslovnog prostora ( ukoliko se radi o zakupljenom poslovnom prostoru)
  6. JIB/JMBG vlasnika poslovnog prostora ( ukoliko se radi o zakupljenom poslovnom prostoru)
  7. karton deponovanih potpisa
 4. Prijava fiskalnog uređaja na stranice Porezne uprave
 5. Fiskalizacija fiskalnog uređaja u prisustvu poreznog inspektora
 6. Isporuka i obuka za rad sa Vašim fiskalnim uređajem

Vrste ugovora o serviranju i održavanju fiskalnih uređaja:

REFERENTNU LISTU KOMPANIJA FISKALIZOVANIH SA NAMA POGLEDAJTE OVDJE.

Meni 0 00.00KM