Nibis

NIBIS – NextVIsion Business Information System

Nudimo poslovno-informacioni sistem “NIBIS”, namjenjen srednjim i velikim preduzećima. Izrađen je modularno tako da se svaki modul može koristiti kao samostalna aplikacija, ali moduli međusobno integrirani pokazuju svoju najveću snagu i predstavljaju idealno rješenje.

Nibis
Nibis

Opis osnovnih modela:

Potreban Vam je POS sistem ali nemate mogućnost unosa, uvida i ispisa različitih knjigovodstvenih izvještaja?
Sinhronizacija OnTouch sistema sa našim knjigovodstvenim paketom “NIBIS”, nudi kompletan set knjigovodstvenih modula što predstavlja idealno rješenje za Vas!


Robno

Vođenje robnog i skladišnog poslovanja. Nabava, prodaja (izdavanje robe), i međuskladišni poslovi. Sistem omogućava (zakonski definirano) vođenje cijena na skladištu na sljedeći način:

 1. Prosječna nabavna cijena
 2. Veleprodajna cijena – (dodatno prati prosječne cijene)
 3. Maloprodajna – (dodatno prati prosječne cijene)

Materijalno

Vođenje materijalnog knjigovodstva – sitni inventar. Konceptualno slično kao robno knjigovodstvo.


Finansijska operativa

 • Izvodi
 • Blagajne
 • Ostala finansijska knjiženja / korektivna knjiženja
 • Knjige izlaznih faktura
 • Knjige ulaznih faktura
 • Poreska evidencija
 • Salda konta kupca/dobavljača
 • Opomene
 • Kamatni kalkulator
 • Rad sa stranim valutama

Glavna knjiga

Evidencija svih knjiženja poslovnih promjena bez obzira na vrstu poslovnog procesa.
Dimenzije – praćenje dodatnih, korisnički definiranih poslovnih (analitičkih) objekata u cilju operativnog ili finansijskog praćenja.
Mehanizmi automatskog knjiženja – korisniku je dozvoljeno definiranje neograničenog broja šablona za automatsko knjiženje.


Osnovna (stalna) sredstva

Sistem definira sve dokumente potrebne za evidenciju i praćenje stalnih sredstava kao i sve potrebne obrade osnovnih sredstava su:

 1. upis osnovnih sredstava
 2. stavljanje osnovnih sredstava u upotrebu i van upotrebe
 3. amortizacija (definiranje stopa amortizacije i vršenje amortizacije)
 4. povećanja i smanjenja vrijednosti osnovnih sredstava
 5. rashodovanje i prodaja osnovnih sredstava
 6. osnovnih sredstava
 7. parametri koji služe prilikom knjiženja promjena nad osnovnim sredstvima

Proizvodnja

Utvrđivanje cijene koštanja proizvoda, omogućavanje praćenja procesa nabave, proizvodnje i prodaje, nadzor nad procesima u proizvodnje, te uspostavljanje veza prema ostalim procesima kao što su skladišno poslovanje, nabava, prodaja, računovodstvo i finansije, evidencija osnovnih sredstava i obračun plata.


Plate i naknade

 • Kadrovska i personalna evidencija
 • Obračun plata i naknada
 • Obračun naknada prema ugovoru o djelu
 • Definiranje formula
 • Šabloni za automatsko kreiranje virmana
 • Elektronsko bankarstvo
 • Zakonom propisani obrasci i izvještaji

Virmani i likvidatura (sa elektronskim bankarstvom)

 • Kreirenje virmana
 • Evidentiranje virmana
 • Eksportovanje virmana
 • Ispis virmana
 • Import izvoda

Ugovori

 • Knjige ugovora (Ulazni i izlazni ugovori,Različite knjige ugovora sa mogućnošću prilagodbe)
 • Realizacija ugovora (Dinamika realizacije – tranše, rezervacije sredstava i analitika)
 • Automatsko kreiranje faktura na osnovu ugovora
 • Praćenje uplata/isplata po ugovorima

Budžet i novčani tokovi

 • Planiranje
 • Praćenje realizacije prihoda i rashoda
 • Poređenje realizacije u višegodišnjim periodima
 • Plan, raspodjela (rezervacije) i upravljanje sredstava (prihoda) prema rashodima

Javne nabavke

 • Plan javnih nabavki na godišnjem nivou
 • Zahtjevi za pokretanje javne nabavke
 • Evidencija pokrenutih postupaka:
  • Postupak / lotovi
  • Prijem i otvaranje ponuda
  • Izbor najpovoljnijeg ponuđača
  • Objava u Službenom glasniku
 • Evidencija pravnih dokumenata (rješenja, žalbe, tužbe…)
 • Analiza plana i realizacije javnih nabavki
Meni 0 00.00KM